Logopedie

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts. Logopedie is meer dan spraakles. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kun je bij de logopedist terecht.

Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord.  Bij ons kun je terecht als er problemen zijn met:

beginnend stotteren 
Ieder kind struikelt wel eens over zijn woorden, maar als je je als ouders ongerust maakt omdat je denkt dat je kind last heeft van stotteren, dan is die zorg meestal terecht. Wij luisteren naar je zorg en observeren je kind. Daarna beslissen we in overleg met jou als ouder wat er moet gebeuren.

Blijvend stotteren.
Stottertherapeuten zijn logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in stottertherapie.  Wij hebben geen pasklare therapie, maar kijken naar wat jij nodig hebt.