Kindertolk


Anja van der Vlist-Pluut
is gecertificeerd kindertolk volgens de methode PresentChild.
Bel  gerust voor meer informatie: 06-42162475

 


Kinderen helpen ons ..om er zelf beter van te worden.

Een kind dat het moeilijk heeft, zich onaangenaam gedraagt of vaak ziek is, is een bron van zorg.
Toch kan juist dit kind een positieve ontwikkeling brengen in het gezin, of zelfs in de groep of klas.

PresentChild maakt duidelijk dat kinderen zich net zo intens en actief inzetten voor ons levensgeluk
als wij dat voor dat van onze kinderen. Via hun gedrag, spe, (leer)ontwikkeling en/of klachten
tonen kinderen op een heldere wijze wat wij op dit moment nodig hebben in ons leven.

Het verhaal over een kind wordt door de kindertolk op methodische wijze vertaald waardoor het ineens
over het leven van de vertellende ouder gaat. Dat raakt een snaar van binnen, geeft inzicht, motiveert
en brengt verandering. We worden in toenemende mate liefdevolle en krachtige opvoeders.
Precies dat is het wat kinderen in hun eigen belang van ons vragen.

Het bijzondere is dat de stappen die ouders nemen in hun eigen leven ondernemen zowel henzelf ten goede komen,
als ook direct positief doorwerken op de kinderen.

Een kind met een probleem is als een geschenk. Laat je verrassen door de resultaten van deze prachtige methode!

Wanneer en voor wie?
Wanneer ga je naar een kindertolk?
Een bezoek bij de kindertolk is raadzaam bij een heel scala aan problemen bij uw kind.
De methode PresentChild kan behulpzaam zijn in vele situaties.

Er zijn een aantal prettige voordelen aan het werken met PresentChild:
Uw kind hoeft niet bij de behandeling aanwezig te zijn om toch geholpen te worden
Het is geschikt voor kinderen van alle leeftijden
Zowel u als het kind profiteert van de behandeling
De trajecten zijn kortdurend, kennen vaak langdurige resultaten en weinig terugval
De methode PresentChild draagt al sinds 1994 bij aan het welzijn van kinderen en hun opvoeders.