Stottercentrum

Nieuws: Stottercentrum Zutphen is overgedragen aan twee nieuwe collega’s!
De nieuwe praktijk heet vanaf 1 juli 2019 Stottercentrum Stedendriehoek.

Na 40 jaar met plezier gewerkt te hebben hebben wij, Anja en Gitte, Stottercentrum Zutphen met ingang van 1 juli 2019 overgedragen aan twee nieuwe collega’s, Marloes van Hoorn en Maaike Nieuwkamp.

Beiden zijn al langere tijd logopedist en binnenkort krijgen ze het certificaat van erkenning als stottertherapeut (European Fluency Specialist).

Stottercentrum Stedendriehoek is te vinden op een nieuw adres:

Vijfmorgenstraat 18,
7204 NE Zutphen.

Mailadres: Stottercentrumstedendriehoek@gmail.com

Website: Stottercentrumstedendriehoek.nl

Telefoon: Maaike 06 -49 645 316 / Marloes 06 – 45 408 154


 

Historie

Stottercentrum Zutphen werd in 1991 opgericht en is aangesloten bij de Vereniging Stottercentra Nederland (VSN). www.stottercentra.nl. De therapeuten onderschrijven de Missie en de Visie van de VSN.  Daarnaast zijn de beide therapeuten ook lid van de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie) en van de beroepsvereniging van logopedisten de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.) Wij zijn dus logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in stotteren. We hebben jarenlang ervaring met stottertherapie. Toch blijft het iedere keer weer een uitdaging om uit te vinden wat de beste weg is. Stottertherapie is en blijft mensenwerk en dus  maatwerk.

Het belangrijkste doel van de stottercentra is duidelijkheid te geven over de weg die je het beste kunt volgen als je zelf stottert of een stotterend kind hebt. In Nederland zijn meerdere visies op stotteren en ook verschillende vormen van stottertherapie. Het risico bestaat dat je door de bomen het bos niet meer ziet en misschien moeilijk een keuze kunt maken. Ons doel is in onderling overleg te bepalen wat de meest geschikte therapieweg lijkt. Binnen het stottercentrum is er kennis en informatie over de diverse therapieën in Nederland. Met onze specialistische kennis zullen wij je zo goed mogelijk adviseren.