Stottercentrum

Stottercentrum Zutphen werd in 1991 opgericht en is aangesloten bij de Vereniging Stottercentra Nederland (VSN).De therapeuten onderschrijven de Missie en de Visie van de VSN.  Daarnaast zijn de beide therapeuten ook lid van de NVST (Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie) en van de beroepsvereniging van logopedisten de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.) Wij zijn dus logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in stotteren. Logopedie/stottertherapie valt binnen de basisverzekering en wordt volledig vergoed. (m.u.v.het eigen risico)

Het belangrijkste doel van de stottercentra is duidelijkheid te geven aan over de weg die u het beste kunt volgen als u zelf stottert of een stotterend kind heeft. In Nederland zijn meerdere visies op stotteren en ook verschillende vormen van stottertherapie. Het risico bestaat dat u door de bomen het bos niet meer ziet en misschien moeilijk een keuze kunt maken. Ons doel is in onderling overleg met u te bepalen wat de meest geschikte therapieweg lijkt. Binnen het stottercentrum is er kennis en informatie over de diverse therapieën in Nederland. Met onze specialistische kennis zullen wij u zo deskundig mogelijk adviseren.

U stottert zelf, u hebt een stotterend kind of heeft op een andere manier met stotteren te maken en besluit om met ons een afspraak te maken om hier eens over te praten.

Wellicht wilt u onze visie op uw probleem, bent u op zoek naar geschikte therapie of wilt u gewoon alleen een informatief gesprek.

U belt ons op. Wanneer we aan het werk zijn nemen we de telefoon liever niet op. U kunt dan het antwoordapparaat inspreken. We bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook het aanmeldingsformulier invullen. 

Wanneer u ons aan de telefoon krijgt, maken we meteen een afspraak en noteren we alle gegevens die we nodig hebben om de afspraak in te plannen.

Het eerste gesprek duurt een uur. In dat uur maakt u kennis met beide therapeuten. We bespreken uitgebreid de vragen die u hebt en krijgen een indruk van uw stotterprobleem. 

In dit gesprek krijgt u uitleg over onze visie op stotteren en geven we advies over de te volgen weg. Het kan zijn dat we meer informatie nodig hebben om tot een gedegen advies te komen. Dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor uitgebreid onderzoek.

ls we samen met u tot de conclusie komen dat therapie in ons centrum zinvol lijkt, maken we een vervolgafspraak.
In sommige situaties kan het advies luiden: “op dit moment geen therapie”. Dit kan zijn omdat het niet het juiste moment is voor therapie of omdat de motivatie onvoldoende lijkt te zijn.

Wanneer uw visie niet met die van het centrum overeenkomt, zoeken we gezamenlijk naar een therapievorm die wel bij u visie aansluit.

Stottertherapie vergoedingen

Als u gebruik maakt van de diensten van Stottercentrum Zutphen worden deze vergoed als zijnde verrichtingen logopedie. Logopedie zit in de basisverzekering. De therapeuten in het centrum zijn logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in stotteren. Zij hebben overeenkomsten hebben met de meeste zorgverzekeraars en dus worden de kosten van onderzoek, advies en behandeling door uw zorgverzekering betaald. Het eigen risico valt daarbuiten.
Per 1 augustus 2011 is het voorstel aangenomen in de Kamer dat iedereen zonder verwijzing bij de logopedist terecht kan. Helaas is de uitvoering van dit voorstel nog niet perfect geregeld. Wij vragen u daarom tot 1 januari 2012 nog om een verwijzing van uw (huis)arts.
De specialisatie stotteren maakt het mogelijk een uur met u te werken.

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat voor afspraken binnen het centrum een annuleringsregeling geldt: Indien u minder dan 24 uur van tevoren uw afspraak annuleert, wordt het verzuimtarief (75%) in rekening gebracht, ongeacht de reden van annulering. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Daarom vragen wij u zo tijdig mogelijk uw afspraak af te melden. (ook ’s avonds en in het weekend is dit mogelijk door ons antwoordapparaat in te spreken), om onnodige kosten voor u te voorkomen.
Deze regeling is conform de landelijke betalingsvoorwaarden Logopedie, die u desgewenst bij ons kunt opvragen.