Missie en Visie

Wij zijn als praktijk aangesloten bij de landelijke Vereniging Stottercentra Nederland (VSN). www.stottercentra.nl .

Wat is de Missie en Visie van de Vereniging Stottercentra Nederland?

Een stotteraar is meer dan zijn stotteren en stotteren heeft meer impact dan alleen maar onvloeiend spreken. Ieder stotterend mens heeft een eigen manier van omgaan met zijn onvloeiende spraak.

Stotteren heeft een biologische en een psychologische component. Als stottertherapeuten binnen de VSN schenken we aan beide componenten aandacht.

Wij zien stottertherapie als een samenwerkingsverband tussen therapeut en cliënt, waarbij elk vanuit zijn eigenheid verantwoording draagt voor  het proces: de therapeut brengt zijn vakkenis en therapeutische vaardigheden, de cliënt zijn inzicht en inzet.

Vanuit een open houding onderzoeken we de mogelijkheden en grenzen van vloeiend spreken. Lopen we tegen grenzen aan, dan begeleiden we de cliënt bij het geven van een plek aan het stotteren in zijn leven. Het stotteren zo communicatief mogelijk maken en het ontwikkelen van andere vaardigheden op het gebied van communicatie zijn dan aan de orde.

Transparantie, ontmoeting, zelfontplooiing en realiteitszin vormen de basis van het therapieproces.

Als VSN streven wij naar een aantal evenwichtig over Nederland verspreide stottercentra met een inspirerend en eigentijds karakter. In onderlinge samenwerking vinden we de mogelijkheid voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat werkt altijd door in onze wijze van therapiegeven. We bewaken het goede, spiegelen valkuilen, geven feedback en communiceren zo optimaal mogelijk.

Elke medewerker onderschrijft de visie van harte, vanuit de wetenschap dat “visie” niet de huidige situatie beschrijft, maar aangeeft waar we naar op weg zijn.

wij
streven naar vakwerk
op het hoogste niveau

bezield en gedreven
op zoek naar dat 
wat ieder stotterend individu
nodig heeft

samen bundelen we 
kracht en kennis,
op weg 
naar optimale zorg