Stottertherapie

Stottertherapie is een gespecialiseerde vorm van logopedie gericht op het gedrag dat heeft te maken met stotteren en/of broddelen. De problematiek rondom stotteren is soms zo complex dat extra kennis en vaardigheden nodig zijn om dit goed te kunnen begeleiden. De emotionele en sociale kanten van het stotteren vereisen een goede kennis van psychologische principes. Een stottertherapeut kan dan ook goed beoordelen of je terecht kunt bij een logopedist in buurt, die affiniteit heeft met stotteren of toch beter een periode begeleid kunt worden door een stottertherapeut.

Op deze pagina vind je algemene informatie.
Omdat ieder die stottert zijn of haar eigen verhaal heeft, krijg je bij ons een begeleiding die aansluit bij jouw vraag. Samen gaan we opzoek naar haalbare doelstellingen.
Onze begeleiding sluit aan bij wetenschappelijke kennis over stotteren. Stotteren heeft een biologische en een psychologische component. Aan beide gebieden besteden we aandacht.

Elke leeftijdsfase vraagt om een specifieke begeleiding. Bij kinderen worden de ouders/verzorgers en vaak ook het hele gezin altijd bij de behandeling betrokken. Soms bestaat de begeleiding uit indirecte therapie, waarbij de omgeving van het kind adviezen krijgt en begeleid wordt in de communicatie met het kind. Het kind kan ook zelf direct behandeld worden, maar niet zonder medewerking van zijn omgeving.

Bij jongeren of volwassenen bij wie het stotteren zich al verder ontwikkeld heeft, doen we eerst onderzoek. Hierbij wordt het stotteren in kaart gebracht: het hoorbare en zichtbare stottergedrag, uitlokkende en/of in stand houdende factoren. Ook wordt er gekeken naar de manier waarop je omgaat met het onvloeiend spreken en hoe de directe omgeving reageert op het stotteren. Naar aanleiding van dit onderzoek zullen we in samenspraak met jou een plan van aanpak opstellen. Het gaat er dan om de vaardigheden te veranderen of te verbeteren zodat het spreken vloeiender verloopt. Dit kan zijn door bijvoorbeeld de spraakmotoriek te oefenen, maar ook door specifieke spreektechnieken te oefenen of aanpak van de beleving van het stotteren.

we bieden individuele therapie aan en indien mogelijk bieden we ook ervaring in groepen aan. Landelijk is er ook voor verschillende leeftijden reguliere intensieve groepstherapie.

Individuele therapie
Deze bestaat uit het gezamenlijk (therapeut en cliënt) verkennen van het stotterprobleem, het werken aan de (eventuele) angst voor het stotteren, het verminderen van vecht- en vluchtgedrag, totdat het stotteren weer rustig verloopt (kernstotteren). Uiteindelijk kunnen dan bepaalde vloeiendheids bevorderende technieken worden aangeleerd. We werken niet met een algemeen standaard programma, maar kijken bij ieder individu wat hij of zij nodig heeft.

Groepstherapie
Naast individuele therapie bestaat voor volwassenen de mogelijkheid om één maal per maand deel te nemen aan groepsavonden. Voor de andere leeftijdsgroepen organiseren we zo nodig ook groepsbijeenkomsten. Bijvoorbeeld voor ouders en kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Er is een speciale groep ter voorbereiding op de brugklas.

De landelijke intensieve groepstrainingen zijn er voor

* Jongeren van 12 tot 19 jaar: de RAP training.             (Relaxed Anders Praten)
* Volwassenen die veel angst hebben rondom het spreken: de VIP training (Vrijheid In Praten)
* Volwassenen die een passende spreektechniek zoeken en die intensief willen oefenen: de JES training (Je Eigen Spreektechniek)

Meer informatie op de website www.stottercentra.nl

Omgevingsbegeleiding
Omdat stotteren een stoornis is die tot uiting komt in de interactie met anderen, worden de ouders van stotterende kinderen nauw bij de behandeling betrokken. Veelal zijn ouders aanwezig bij de therapie zelf en vinden af en toe afzonderlijke gesprekken met de therapeut plaats. Ook kunnen ouders een speciale oudercursus volgen om beter te leren omgaan met zowel de opvoeding als het stotteren van hun kind. Tevens kunnen broertjes of zusjes bij de therapie betrokken worden. We werken altijd spelenderwijs. Naast contact met de ouders is er ook vaak contact met de leerkracht van school. De schoolgaande kinderen begeleiden we regelmatig met een spreekbeurt voor de klas over hun stotterend spreken. Leerlingen aan het VO en studenten aan het HBO en WO ondersteunen we bij presentaties en examens.

Resultaten
Wanneer de relatie tussen therapeut en cliënt goed is en beiden zijn gemotiveerd, dan is vaak een goede verbetering van spreken mogelijk. Bij kinderen is daarvoor de medewerking van de omgeving erg belangrijk. In de begeleiding van jonge stotterende kinderen komt het vaak voor dat het spreken weer vloeiend of zo goed als vloeiend wordt. Bij oudere kinderen en volwassenen is het eerste doel het spreken weer makkelijker te maken en de (eventuele) angst voor het stotteren te verminderen. Dit lukt vaak goed. Sommige mensen bereiken uiteindelijk een grote mate van vloeiendheid in hun spreken, bij anderen lukt het om het stotteren weer veel makkelijker te maken. Uiteraard zijn er ook mensen die matige vooruitgang boeken. In dat geval wordt samen met de therapeut gezocht naar andere wegen.