jongeren en volwassenen

Wat willen we met stottertherapie bereiken?

• Dat je de behandeling verlaat met kennis van de recente wetenschap over de aard en de mogelijke oorzaken van stotteren.
• Dat je je familie en vrienden hebt laten delen in je kennis over stotteren en jouw ervaringen met je stotteren en de therapie.
• Dat je je vrij voelt met je stotteren.
• Dat je vertrouwd bent met technieken die je helpen makkelijker te stotteren en vloeiender te spreken in de meeste zo niet alle spreeksituaties.
• Dat je met de verworven vrijheid en gemak om te kunnen zeggen wat je wilt een nieuw niveau van acceptatie en begrip hebt bereikt.
• Dat je situaties die je kiest vrijuit en zonder aarzeling tegemoet treedt, terwijl je je op je gemak voelt met je stotteren en er vrijelijk voor uitkomt dat je stottert en soms technieken nodig hebt om makkelijker te kunnen spreken.
• Bekrachtiging, vrijheid, keuzevrijheid en meer vloeiendheid zijn de doelen.